Associo

Листи щастя від водоканалу. Порядок оплати послуг

Листи щастя від водоканалу​ Фото

У статті ми розглянемо кроки, які зобов’язуються здійснювати споживачі послуг з водопостачання та водовідведення станом на сьогодні в Україні, щоб не отримати “листи щастя” від місцевих водоканалів

На сьогоднішній день споживачі послуг з водовідведення та водопостачання, які проживають на територіях, що зазнають ракетних обстрілів з боку агресорачи перебувають за кордоном можуть зіткнутись із ситуаціями, здавалося б на перший погляд, безвихідними і доволі нагнітаючими. 

Місцеві водоканали масово надсилають споживачам листи з претензіями про сплату наявних у них боргів, вимагаючи оплатити борг у тижневі строки та зазначаючи, що після завершення військового стану у разі непогашення боргу в відповідні законодавчі строки відповідними службами “будуть вживатись вичерпні заходи щодо стягнення суми в судовому порядку, і на боржника будуть покладені витрати, пов’язані з примусовим виконанням виконавчого документа у розмiрi 10 вiдсоткiв від суми боргу, будуть вжиті заходи по стягненню боргу з усіх видів заробітку (у тому числі, з пенсії, стипендії), опису i накладенню арешту на  майно, його реалізації в рахунок погашення боргу, здійснення виконавчих дій з залученням працівників органів внутрішніх справ, звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України. Крім того, можуть бути вжиті  заходи по зверненню стягнення (продаж) на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме чи рухоме майно (транспортні засоби).”

Чи правомірно посилатись на законодавчий акт, положення якого діятимуть у майбутньому часі, і чи є правомірною така процедура з боку водоканалів? Давайте розглянемо типові ситуації та кроки вирішення цієї проблеми відносно місцезнаходження відповідача, залежно від того, чи наявний у нього лічильник, а також чи надаються послуги на безперебійній основі. 

1 ситуація: якщо особа мешкає у своєму житлі, їй надаються послуги з водопостачання і водовідведення на безперебійній основі, оплачує послуги за показаннями лічильника чи за спожитими кубометрами за нормою на людину (без лічильника)

Порядок надання послуг

Послуги надаються споживачу згідно з умовами типового договору про надання послуг, що укладається з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про житлово-комунальні послуги” (далі – договір), та вимогами цих Правил.

(п. 5 “Правил надання  послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Мiнiстрiв України № 690 від 05.07.2019 р.)

Надання послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Послуги надаються споживачеві згідно з умовами договору, що укладається відповідно до типових договорів про надання послуги відповідно до статей 13 і 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

(п. 14 Правил)

Порядок оплати послуг та їх розмір

Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

(п. 32 Правил)

Плата за послуги розраховується виходячи з розмірів затверджених тарифів та обсягу спожитих послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства.

Плата виконавцю за індивідуальним договором про надання послуг з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем складається з:

 • плати за послуги, визначеної відповідно до цих Правил та Методики розподілу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#n15, що розраховується виходячи з розміру затверджених уповноваженим органом тарифів та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

 • плати за абонентське обслуговування, визначеної виконавцем, розмір якої не може перевищувати граничного розміру, встановленого Кабінетом Міністрів України;

 • плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг, яка визначається окремим договором між виконавцем та співвласниками багатоквартирного будинку.

Плата за послуги, абонентське обслуговування та плата за технічне обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання та водовідведення багатоквартирного будинку вноситься споживачем виконавцю щомісяця однією сумою в порядку та розмірах, визначених договором. При цьому виконавець забезпечує деталізацію інформації щодо структури плати у рахунках споживачів. (пп. 33-35 Правил)
 

Умови оплати, що діяли до 24.02.2022 р.

 1. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.
 2. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом (граничний строк внесення плати за спожиті послуги), якщо інший порядок та строки не визначені договором.

(пп. 37, 41 Правил)

Умови оплати, що діять після 24.02.2022 р.ять

Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 206 “Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану” в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, Кабінет Міністрів України постановив, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

 • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
 • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Відповідно до п. 2 Постанови остання набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 24 лютого 2022 року.

Тобто, якщо у споживача є заборгованість за надання послуг, у воєнний час пеня за цими боргами не зростає, на них не можуть накласти штраф і оплата боргових комунальних платежів після війни також не матиме впливу на суму боргу.

Ситуація 2

якщо особа мешкає у своєму житлі, проте послуги з водопостачання і водовідведення здійснюються неналежним чином, особа має/не має можливості оплатити послуги за показаннями лічильника чи за спожитими кубометрами за нормою на людину (без лічильника)

Знову ж таки, перш за все, діє Постанова №206, хоча споживачі зобов’язуються вчасно сплачувати кошти за надані послуги відповідно до умов підписаного ними договору із виконавцем даного виду послуг.

У тому випадку, якщо споживач проживає у своєму житлі, проте вважає, що йому були надані послуги неналежної якості і у зв’язку з нестабільними умовами роботи комунальних підприємств та через відсутність світла не може вирішити питання несправності, наприклад, приладу обліку води, чи прагне вирішити інші нагальні питання, він може звертатись з письмовим запитом до виконавця послуг з водопостачання та водовідведення.

Відповідно до п. 56 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. №690 у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості споживач має право викликати виконавця або його представника для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Відповідно до ч. 17 п. 50 Правил Виконавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг. Відповідно до п. 62 Правил Виконавець протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта-претензії вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених у ньому, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем. Виконавець в десятиденний строк повідомляє споживачу про вжиті заходи за результатами задоволення його претензії.

Ситуація 3

якщо особа не проживає в своєму житлі, поставка здійснюється безперебійно і вона сплачує послуги за нормою спожитих кубометрів води на людину

Що стосується споживачів,які тимчасово не мешкають у своїх домівках, їм слід керуватись положеннями п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” №2189-VIII від 09.11.2017. Згідно з ним споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг. 

Тобто, споживачі, які вимушено покинули домівки, можуть звернутись до Виконавця послуг із заявою та довідкою, яка підтверджує місце перебування споживач чи статус внутрішньопереміщеної особи. 

Якщо особа не знаходиться в межах України, станом на сьогодні частково з 1 січня 2023 року введені в дію окремі положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» від 01.12.2022 року № 2801-IX. (повністю набирає чинності Закон з 31.12.2023 р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону ідентифікація особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється в один із таких способів:

2) віддалено (без особистої присутності особи), з одночасним використанням засобу електронної ідентифікації, що має високий або середній рівень довіри, раніше виданого фізичній особі, фізичній особі – підприємцю чи уповноваженому представнику юридичної особи за особистої присутності, та багатофакторної автентифікації.

Стаття 38. Визнання іноземних електронних довірчих послуг

Електронні довірчі послуги, що надаються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні електронними довірчими послугами того самого виду, за умови відповідності хоча б одній з таких умов:

 • кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам цього Закону, що підтверджується центральним засвідчувальним органом (або засвідчувальним центром – у разі надання електронних довірчих послуг банками, іншими особами, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем, технологічними операторами платіжних послуг);
 • кваліфікований надавач електронних довірчих послуг внесений до Довірчого списку держави, з якою Україна уклала відповідний двосторонній або багатосторонній міжнародний договір. – Довірчого списку держави – члена ЄС або держави – члена Європейської асоціації вільної торгівлі (далі – європейські кваліфіковані надавачі);

https://protocol.ua/ru/novi_pravila_vikoristannya_e_pidpisu_ta_identifikatsii_klientiv_novatsii_zakonu_2801/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

3) статус засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються європейськими кваліфікованими надавачами при наданні електронних довірчих послуг та внесені до списку сертифікованих засобів, який веде Європейська комісія відповідно до статті 31 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23.07.2014 року. Він прирівнюється до статусу засобів КЕП чи печатки відповідно до Закону № 2155.

Україна також визнає Перелік довірчих списків держав – членів ЄС, інформацію про які публікує Європейська Комісія. Відтак, передумови для використання електронних підписів при укладенні угод з нерезидентами та при використанні інших електронних послуг в Україні вже створено! Втім, наскільки широко можна вже зараз використовувати електронний документообіг у ЗЕД, все ж таки, вимагає окремого коментаря від Мінюсту. Адже остаточного завершення процедури переходу до такого взаємного визнання е-підписів та інших е-послуг варто чекати вже у 2024 році.

Відправити заявку і додавши до неї скан-копію документа про пересікання кордону і, підписавши її, електронним ключем європейського стандарту (працює в України з 01.01.2023 р.) 

Для того, щоб Виконавець послуг надав позитивну відповідь про те, що Споживач дійсно може не сплачувати послуги з водопостачання та водовідведення, можна додати в копію електронного листа Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проханням перевірки нею, чи справді було знято Споживача з обліку.

Загалом ознайомитись із процедурою оплати послуг можливо на веб-сайтах виконавців послуг.

Приміром на сайті Львівського водоканалу є секція “Питання та відповіді”, де можна дізнати про:

 • графік роботи та контакти Сервісного центру;
 • оформлення пільг;
 • норми водоспоживання;
 • проведення нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення у випадку, якщо серед зареєстрованих членів сім’ї є пільговикформлення субсидій;
 • звірка стану особових рахунків;
 • отримання письмової довідки про заборгованість/відсутність боргу;
 • укладання договору на реструктуризацію боргу;
 • зміна власника особового рахунку.

https://lvivvodokanal.com.ua/residents/bill/faq/

На веб-сайті одеського “Інфоксводоканалу” є також розділ “Для населення”, де можна обрати необхідну для себе підкатегорію, а саме:

 • Послуги (порядок підключення, отримання технічних умов, розробка проектної документації, укладання договору, замовити повірку або встановлення лічильника);
 • Звернення онлайн (повідомити про аварію, записатись на прийом, замовити довідку, викликати контролера, сповістити про крадіжку води, залишити звернення);
 • Інформація (пам’ятка абонента, тарифи та абонплата, прилади обліку, пільги та субсидії, якість питної води, реєстр боржників, вивіз рідких побутових відходів);
 • Особисті дані (інформація за адресою, розрахунки, сплати, надати показники, відключення, щорічна статистична інформація).

https://infoxvod.com.ua/uk/

Ситуація 4

якщо особа не проживає в своєму житлі, поставка здійснюється безперебійно, і вона сплачує послуги за показаннями лічильника

У випадку наявності у Споживача приладів обліку води, вони мають здійснити оплату за послуги водопостачання та водовідведення відповідно до показників прикладів обліку незалежно того, чи мешкають вони у своєму житлі. Підрахунок здійснюється згідно з Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг із застосуванням коригуючого коефіцієнту, що враховує зміну споживання та надання комунальних послуг в населеному пункті на період дії воєнного стану. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#n15

Методика розподілу розраховується, виходячи з розміру затверджених уповноваженим органом тарифів та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку.

Якщо особа знаходиться за кордоном, вочевидь, слід керуватись положеннями Закону України “Про електронні довідчі послуги”, як і в попередньому пункті.

Ситуація 5

якщо особа не проживає в своєму житлі, поставка здійснюється з перебоями, і вона сплачує послуги за показаннями лічильника чи за нормою спожитих кубометрів води на людину

В такому випадку, слід по можливості, аналогічним чином, сконтактуватись із Виконавцем, зателефонувавши у Сервісний центр, за номерами телефону, які є на сайті Вашого місцевого водоканалу і додатково, шляхом листування, спілкуватись щодо конкретного питання.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПРАВА”
ГО “АДП”

Недержавна власність громадська організація Асоціація діджиталізації права (ГО “АДП”)

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44729964

Ознака неприбутковості:
0032 – громадськi об’єднання

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська,
будинок 107, квартира 21

Інформація для здійснення зв’язку:

Дзвоніть Безкоштовно! За цим номеров телефону  0800357238
Пишіть на цю Електронну адресу