Associo

рахунок фактура або акт виконаних робіт у 2022

Розвиток фінансових технологій вимагає нових, більш сучасних та ефективних інструментів. Тому, пропонується, що основним документом, підтверджуючим фактичне виконання робіт та/або надання послуг, є рахунок-фактура (інвойс). 

Проєкт Закону України «Про використання рахунків-фактур в операціях з виконання робіт (надання послуг)»

Рахунок-фактура (інвойс) є більш сучасним, зручним та зрозумілим (особливо для іноземних контрагентів) інструментом, ніж акти виконаних робіт, як для власне ведення підприємницької діяльності із виконання робіт (надання послуг), так і для відображення в бухгалтерському обліку даних господарських операцій. Практика використання актів виконаних робіт залишилася тільки у країнах колишнього СРСР (Білорусь, РФ, Казахстан). Натомість жодна розвинута економіка світу (США, країни ЄС, Велика Британія) на сьогодні не використовує акти виконаних робіт.

Після імплементації Директиви 2014/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. «Щодо електронного виставлення рахунків за державні закупівлі» до національного законодавства країн – членів ЄС електронні рахунки змогли безперешкодно рухатися в межах ЄС. 

З урахуванням тих можливостей, які надані Законом України «Про електронні довірчі послуги», а також іншими законами України, вбачається можливим розповсюдження електронного інвойсу не лише в межах України, а й в транскордонних операціях.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016 № 1724-VIII свого часу було запроваджено використання рахунку (інвойсу) у сфері експорту послуг, а також створено необхідне законодавче підґрунтя для визнання рахунку (інвойсу), у тому числі електронного, первинним бухгалтерським документом. Однак, на сьогодні немає універсального підходу для визнання рахунку (інвойсу) первинним бухгалтерським документом.

Законопроєктом пропонується:

- сформувати новий понятійний апарат, затвердивши поняття рахунку-фактури, принципу мовчазної згоди, конклюдентних дій тощо; 

- закріпити принцип диспозитивності під час обігу рахунків-фактур; 

- визнати, що за певних умов рахунок-фактура може виступати договором; - затвердити обов’язкові реквізити рахунку-фактури; 

- передбачити способи прийняття (акцепту) рахунку-фактури та визнання його первинним документом.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Закону України «Про використання рахунків-фактур в операціях з виконання робіт (надання послуг)»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Стаття 882 ЦКУ. Передання та прийняття робіт … 
4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї зі сторін від підписання акта про це вказується в акті й він підписується другою стороною. 
Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Стаття 882 ЦКУ. Передання та прийняття робіт … 
4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється шляхом виставлення та прийняття (акцептом) рахунку-фактури, у тому числі в електронному вигляді. Відмова замовника від прийняття (акцепту) рахунку-фактури не позбавляє підрядника права вимагати виконання замовником зобов’язання щодо оплати робіт. Неприйнятий (неакцептований) рахунок-фактура може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови замовника від прийняття (акцепту) рахунку-фактури визнані судом обґрунтованими.

Рахунок фактура бланк

Щоб скачати бланк рахунку фактури, перейдіть за посиланням ……….

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПРАВА”
ГО “АДП”

Недержавна власність громадська організація Асоціація діджиталізації права (ГО “АДП”)

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44729964

Ознака неприбутковості:
0032 – громадськi об’єднання

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська,
будинок 107, квартира 21

Інформація для здійснення зв’язку:

Дзвоніть Безкоштовно! За цим номеров телефону  0800357238

Пишіть на цю Електронну адресу